<   اساتید گروه آموزشی

اساتید گروه آموزشی

اساتید گروه آموزشی
نام و نام خانوادگی تصویر سمت مشاهده پروفایل
ذبیح اله احمدپور ذبیح اله احمدپور مدیر گروه کامپیوتر مشاهده پروفایل
دکتر جواد وحیدی دکتر جواد وحیدی دکترای ریاضی کاربردی مشاهده پروفایل
مشاهده 1 تا 0 از 2 رکورد