موسسه ی آموزش عالی پردیسان

پنجشنبه 10 مهر 1393  09:53

برای ورود به سیستم آموزشی کلیک کنید

اطلاعیه ها

اخبار

آموزش

اعلانات

  • جشن دانش آموختگان برگزار شد
  • آغاز سال تحصیلی جدید
  • تالاب بین المللی فریدون کنار
  • موسسه ی آموزش عالی پردیسان
Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.