کامبیز رزقی

مدیر گروه معماری

  • کامبیز رزقی
  • مازندران- فریدونکنار- موسسه آموزش عالی پردیسان- ساختمان معماری-گروه معماری
  • 01125661140


 رزومه کامبیز رزقی

رزومه ای درج نشده استدر حال حاضر مطلبی درج نشده استدر حال حاضر خبری درج نشده است


اطلاعات تماس

  • مازندران- فریدونکنار- موسسه آموزش عالی پردیسان- ساختمان معماری-گروه معماری

  • ایمیل:
  • تلفن: 01125661140
  • وب سایت:

فرم تماس با من